هواساز آپارتمانی مدل 5000 – زمینی BUF5B و سقفی BUC5B

wind (1)

هواساز (Air Handing Unit) یکی از تجهیزهای مهم در سیستم تهویه مطبوع (HVAC) به حساب می آید . وظیفه اصلی این دستگاه تولید هوا با کیفیت مد نظر محیط طراحی می باشد . این سیستم عموما پارامتر های ترمودینامیکی ( همانند دما ، فشار ، رطوبت نسبی ) و میزان آلاینده های هوای محیط طراحی را کنترل می نماید.

هدف تهویه مطبوع در یک نگاه کلی آماده سازی شرایطی مطلوب در هوای یک محیط می باشد و دستگاه هواساز یکی از مهمترین دستگاه های مرتبط با این هدف می باشد . این سیستم گاه می تواند مختصرا فقط جهت جابجایی هوا استفاده گردد و گاه می تواند همزمان با این جابجایی دمای خروجی هوا را نیز متناسب با فصل کارکرد خود کاهش یا افزایش دهد . پارامتر های هوای خروجی از آن می تواند متناسب با هدف هواساز نیز تغییر کند.

مدل هواساز : آپارتمانی مدل 5000 – زمینی BUF5B و سقفی BUC5B
نوع هواساز(منطقه) : تک منطقه ای
شرکت سازنده : هوارام دما
کشور سازنده : ایران

نحوه هوادهی هواساز : هوای تازه
حجم هوا CFM : 5000
حجم هوا M^3/h : 8500
هوادهی : بالازن