نام پروژه : سرو نقره ای

آدرس : تهران  سعادت آباد بلوار حق شناس

سطح : نیمه لوکس

کارفرما : تعاونی آتش نشانی

نام افراد شاخص مجری پروژه : مهندس فلاح مدیر تاسیسات حاج آقا حیدرزاده رياست تعاونی

تعداد واحد : ۱۲۰ دستگاه ، قرار داد با احتساب مشاعات ۱۵۴ متر مربع

متراژ‌ غالب ۱۲۵ متر و ۱۹۵ متر و ۴۰۰ متر

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز زمینی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ بهمراه موتورخانه مرکزی

محل نسب بالکن ها ایستاده

سال بهره برداری ۱۳۸۹