نام پروژه : راژیا

آدرس : قزوین میدان جانبازان

سطح : لوکس

کارفرما : شرکت زمرد بنا

نام افراد شاخص مجری پروژه : برادران سلطانیه

تعداد واحد : 280 دستگاه ، متراژ قالب واحدها  150 ، 200 ،300 و 400 متر مربع

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز زمینی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ بهمراه پکیج آبگرم

محل نسب بالکن ها ایستاده

سال بهره برداری 1395