نام پروژه : بام سامان

آدرس : هروی بلوار سامان

سطح : لوکس شرکت بام

کارفرما : شرکت بام

نام افراد شاخص مجری پروژه : ‌دکتر کاووسی مدیر تاسیسات و دکتر کاووسی مدیر شرکت بام

تعداد واحد : 125 دستگاه ، قرار داد با احتساب مشاعات 110 متر مربع

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز زمینی

۵۰۰۰ ، بهمراه موتورخانه مرکزی

محل نسب بالکن ها ایستاده

سال بهره برداری 1392