نام پروژه : انرژی اتمی

آدرس : مهرشهر بلوار ارم

سطح : متوسط

کارفرما : تعاونی کارکنان انرژي‌اتمی

نام افراد شاخص مجری پروژه : ‌

تعداد واحد : 396 دستگاه ، واحد های 120 الی 140 متر مربع

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز سقفی 5000 ، بهمراه پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی

سال بهره برداری 1393