نام پروژه : آسمان البرز

آدرس : تهران گرمدره

سطح : متوسط

کارفرما : سرمایه گذاری خانه گستر یکم

نام افراد شاخص مجری پروژه : ‌آقای مهندس رحیم شفاهی

تعداد واحد : 295 دستگاه ، واحد های 100 الی 120 متر مربع

بلوکهای اجرا شده : G1 28 دستگاه ، G2 28 دستگاه ، G6 28 دستگاه ، G10 28 دستگاه ، G11 28 دستگاه ، D342 دستگاه ، I1 14 دستگاه ، A2 33 دستگاه ، A3 33 دستگاه ، A4 33 دستگاه

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز سقفی 5000 ، بهمراه پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی

سال بهره برداری 1394